Giallo a Venezia (Exploitation Movie)In Venice a detective is on the trail of a killer who commits a double murder (a married couple) then more grisly killings occur. Sex, drugs, gore and perversions …

Nguồn: https://web-reviews.org/

Xem thêm bài viết khác: https://web-reviews.org/phim-nguoi-lon/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *