#HowAbnormal- Hãy tưởng tượng các bé trai không được chào đờiBình thường hay Bất thường – Hành vi lựa chọn giới tính khi sinh là nguyên nhân của sự mất cân bằng giới tính trong dân số. Khoảng 117 triệu phụ nữ và trẻ em gái được báo “bị thiếu” ở Châu Á, bao gồm Việt Nam vì hành vi này. Ở một số khu vực tại Việt Nam, tỷ lệ bé trai trên bé gái khi sinh là 120/100. Nghiên cứu cho thấy, với tỷ lệ này đến năm 2050, nam giới sẽ nhiều hơn nữ giới 4.5 triệu người. Dự báo này sẽ tác động lớn đến cuộc sống gia đình và xã hội trong tương lai. Hãy xem đoạn phim về hành vi lựa chọn giới tính khi sinh này bằng góc nhìn “ngược” để ra những điều bình thường mới thật… bất thường. Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn và lên tiếng để chấm dứt hành vi này ngay bây giờ qua

Imagine boys not being born
#HowAbnormal – Gender biased sex selection has resulted in a distortion in the population. About 117 million women and girls are reported as “missing” in Asia, including Viet Nam because of gender biased sex selection. In some communities in Viet Nam, there are as many as 120 boys born for every 100 girls. Studies show that, at this rate, Viet Nam will have 4.5 million more males than females by 2050. The implications of this on social and family life are large. Watch this gender flipped video on gender biased sex selection to see how abnormal … the normal is. Show your commitment to help end this practice – sign the pledge today –

UNDP Viet Nam Website:
UNFPA Viet Nam Website:
Facebook:
Twitter:

Nguồn: https://web-reviews.org/

Xem thêm bài viết khác: https://web-reviews.org/phim-xxx/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *