Phim Kiếm Hiệp Xưa – Cẩm Y Vệ Tập 9 – Phim Võ Thuật Cổ Trang

Phim Kiếm Hiệp Xưa - Cẩm Y Vệ Tập 9 - Phim Võ Thuật Cổ Trang

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương muốn giết công thần và đè áp dân chúng. Dịệt kẻ phản lọan để nhà họ Chu được lưu truyền ngàn thu. Hồng Võ năm 15 Chu Nguyên Chương hạ lệnh Võ Thanh Hầu tổ chức Cẩm Y Vệ.
Trình Lâu và Trình Lập Tuyết là hai anh em sống nhớ trong nhà Quách Gia Thành
cùng nhau tham gia Cẩm Y Vệ và được tuyển chọn huyấn luyện với một số người và trở thành lớp Cẩm Y Vệ đầu tiên trong Lịch Sử.
Trong một vụ tập kích cung đình, trong kinh mất đi tam quyển kinh sách và sau đó lại phát hiện có liên can với rất nhiều công thần và nhân vật võ lâm. Từ đó mở màn các vụ đậm máu và tranh chiến kịch liệt
Đạo Diễn : Lương Đức Hoa , Huỳnh Vĩ Minh , Lý Cảnh Anh
Năm Phát Hành : 1988
#camyve #phimkiemhiepxua #phimhongkongXem thêm bài viết trong danh mục Phim khác: https://web-reviews.org/phim/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *